NOAB
  • *

Diensten

C.F.J. Consultancy V.O.F. is voor de MKB bedrijven in de regio West- Brabant de geschikte partner voor alle zaken op het gebied van financiële en fiscale dienstverlening. 
U bepaalt zelf de diensten die U wil afnemen, en 'Afspraak is Afspraak'! 
Voor de vaste werkzaamheden kunnen wij, indien gewenst, een vaste prijsafspraak met u op jaarbasis maken. 
Onderstaand volgt een opsomming van de werkzaamheden welke in de vaste prijsafspraak meegenomen kunnen worden:


Financiële administratie

Wij kunnen periodiek het inboeken van de financiële administratie voor u verzorgen. Eventueel kan de financiële administratie ook intern door u verzorgd worden. Aan de hand van de gevoerde administratie kunnen wij de periodieke aangifte omzetbelasting voor u indienen. 
Indien de administratie in eigen beheer gevoerd wordt, kan er behoefte bestaan aan administratieve ondersteuning. Uiteraard kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn.

Periodieke rapportering

Aan de hand van de gevoerde administratie kunnen wij voor u een tussentijdse rapportering verzorgen. De frequentie van deze rapportering is sterk afhankelijk van het vereiste inzicht, en doel waarvoor de tussentijdse rapportering bestemd is, en zal in onderling overleg met u worden vastgesteld. Uiteraard zullen wij deze tussentijdse rapportering met u bespreken, zodat tijdig op de ontwikkelingen binnen uw onderneming kan worden ingegaan.

Salarisadministratie 

Een salarisadministratie vergt kennis van zaken, en een voortdurende alertheid op veranderde regelgeving. Wij kunnen voor u in samenwerking met Pay-Check de salarisadministratie op maat verzorgen.


Jaarrekening en publicatiestukken

Jaarlijks kunnen wij voor u de jaarrekening en eventueel indien van toepassing de publicatiestukken vervaardigen. Bij de jaarrekening zal een samenstellingsverklaring worden afgegeven. Uiteraard zien wij er op toe dat de jaarrekening en publicatiestukken aan de actuele regelgeving voldoet. Tevens is de bespreking van de jaarrekening, naast eventuele periodieke besprekingen, een geschikt moment om de ontwikkelingen binnen uw onderneming te evalueren.

Aangiftes inkomstenbelasting/ vennootschapsbelasting

Op basis van de door ons samengestelde jaarrekening zullen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting verzorgen.


Overige adviezen

Indien er behoefte bestaat aan nadere advisering op zowel fiscaal als op financieel administratief gebied, zullen wij de opdracht en de daarmede verband houdende kosten met u bespreken, en nadere afspraken hieromtrent met u maken.


Financiële administratie

Salaris administratie

Fiscaal advies

Jaarrekeningen

Belastingen
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie